หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 23 งาน

1. Export Officer /เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ และโต้ตอบ E-mail
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ( แล้วแต่ประสบการณ์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ Shape ผลิตภัณฑ์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. ออกแบบรูปทรง และโครงสร้างผลิตภัณฑ์
2. เก็บรวบรวมข้อมูลงานพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน
3. ตรวจสอบงานพัฒน
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 13,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจสอบและลงบันทึกบัญชีทรัพพย์สิน
2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการจ่าย Royalty ทุกไตรมาส
3. ตรวจสอบแ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 14,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้แทนขาย (ต่างจังหวัด)

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. แสวงหาลูกค้าเป้าหมาย
2. เสนอขายสินค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เยี่ยมเยียนลูกค้
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน เริ่ม 15,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน
การผลิตให้ได้ต
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

ติดต่อและจัดซื้อ+สั่งจ้างทำสินค้า พัสดุ สัญญาบริการต่างๆ
จัดทำเอกสาร P/O , P/R
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบ ดูแลงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ประสานงานด้านการออกงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุม ดูแลงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วิจัยตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลุกค้า เพื่อเป็นข้อมูล
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1.สอบทานความน่าเชื่อถือและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
2.ประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อป้อ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้แทนขาย Sales Representative

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

ดูแล รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นแผนกต่างๆ
1. ผู้แทนขายแผนกขาย Premium & Corporate (
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ควบคุมการสร้างแบบ/ออกแบบ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- ดูแล จัดทำต้นแบบ แม่แบบด้วยปูนปลาสเตอร์ หรือ เรซิ่น
- มีพื้นฐานด้านการเขียนแบบ
- หาแนวทางปรับปรุ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าฝ่าย/ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ส่วนงานผลิต)

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
- ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำกา
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจสอบและลงบันทึกบัญชีทรัพพย์สิน
2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการจ่าย Royalty ทุกไตรมาส
3. ตรวจสอบแ
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 14,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. วิศวกร

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 16,000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการขาย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการผลิตสินค้าด้านการขายในประเทศ ( Stock for sales )
- ออกรหัสสินค้า และบันทึกราคาขาย
- วาง
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 13,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้แทนขาย ( Sales Representative )

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. แสวงหาลูกค้าเป้าหมาย
2. เสนอขายสินค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เยี่ยมเยียนลูกค้
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน เริ่ม 15,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์/ล่าม

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุม ดูแล พนักงานแรงงานต่างด้าว ( กัมพูชา )
2.ประสานงานต่างๆ ในส่วนของแรงงานต่างด้าว
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน
การผลิตให้ได้ต
วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Sales Coordinator / ธุรการงานขายต่างประเทศ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบช่วยงานผู้แทนขายต่างประเทศ เพื่อดำเนินการและประสานด้านเอกสารส่งออกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ย วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1. สอบทานความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน, บัญชีและการปฏิบัติการให้มีระบบการควบคุมภา วันที่ 12 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 14,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี